ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/22857

بی‌فایده%20بودن%20علم%20بدون%20تهذیب%20و%20تعهّد