ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/22858

امید%20بود%20از%20زبان%20و%20علم%20او%20بهره‌ها%20برده%20شود