ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/23349

اراده%20الهی%20به%20حذف%20مستکبرین