ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/23625

نماز%20کارخانه%20انسان‌سازی%20است