ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/23626

نماز%20بالاترین%20ذکر%20خداست