ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/23628

نماز%20پشتوانه%20ملت%20است