ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/23669

با%20سپیده%20سحر%20عشق،%20عقد%20وصال%20بسته‌اند