ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/23868

اگر%20این%20جمهوری%20اسلامی%20شکست%20بخورد