ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/24244

mosques%20are%20empty