ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/25188

حبّ%20الدّنیا%20و%20حب%20النّفس