ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/27930

ابروی%20تو%20قبله%20نمازم%20باشد