ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/27973

‏من%20جان%20نمی‌دهم،%20مگر%20اندر%20هوای%20دوست‏
11