ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/27982

‏بی%20نصیب%20آن%20کس%20که%20او%20را،%20رَه%20بر%20این%20پیمانه%20نیست‏