ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/28556

سر%20بده%20در%20راه%20جانان،%20جان%20به%20کف%20سرباز%20باش