ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/7416

حضور%20امام%20خمینی%20در%20انتخابات%20مجلس