ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/11386

پیام%20به%20حوزه‌های%20علمیه%20قم،%20مشهد%20و%20تهران%20(مقابله%20با%20رژیم%20شاه)