ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/11482

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20کمیته%20برگزاری%20مراسم%20سالگرد%20جنگ%20(جنایات%20صدام)