ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/121

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20کمیته%20استقبال%20(دستاوردهای%20انقلاب-%20شعار%20ملیت)