ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/194

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20و%20خانواده%20شهدا%20(مقابله%20با%20اشرار-%20انجام%20اصلاحات)