ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/2014

پیام%20به%20ملت%20ایران%20در%20سالگرد%20کشتار%20خونین%20مکه%20(قبول%20قطعنامه%20598)