ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/2076

پیام%20به%20مسئولان%20برگزاری%20سمینار%20جهاد%20سازندگی%20(تجلیل%20و%20تقدیر%20از%20جهادگران)