ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/2529

بیانات%20در%20جمع%20اعضای%20شرکت‌کننده%20در%20کنفرانس%20بین%20المجالس%20(صدور%20انقلاب)