ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/2730

سخنرانی%20در%20جمع%20اقشار%20مختلف%20مردم%20به%20مناسبت%20هفته%20وحدت%20(برکات%20انقلاب)