ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3264

نامه%20به%20آقای%20منتظری%20(موافقت%20با%20استعفای%20ایشان%20از%20قائم%20مقامی%20رهبری)