ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3459

سخنرانی%20در%20جمع%20جانبازان%20و%20پرستاران%20آنها%20(اظهار%20همدردی-%20کارشکنیهای%20دشمن)