ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3543

پیام%20به%20ملت%20ایران%20در%20سالگرد%20پیروزی%20انقلاب%20(استمرار%20مبارزه%20تا%20قطع%20وابستگی)