ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3588

پیام%20[به%20علما%20و%20روحانیون%20اردکان؛%20افشای%20فعالیت‌های%20ضد%20اسلامی%20رژیم]