ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3671

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20نظام%20به%20مناسبت%20عید%20غدیر%20(پیام%20غدیر)