ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/385

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20(نقش%20روحانیت%20در%20پیروزی%20انقلاب)