ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3960

سخنرانی%20در%20جمع%20مدیران%20صندوقهای%20قرض%20الحسنه%20(مبعث-%20اهمیت%20قرض%20الحسنه)