ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/3973

نامه%20اخلاقی%20به%20خانم%20فاطمه%20طباطبایی%20(پرهیز%20از%20استغراق%20در%20اصطلاحات)