ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4070

بیانات%20در%20جمع%20فرماندهان%20سپاه%20(حفظ%20وحدت%20و%20اخلاص)