ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4287

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20حزب%20جمهوری%20اسلامی%20(جلوگیری%20از%20نفوذ%20منحرفین)