ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4568

سخنرانی%20در%20جمع%20سفرای%20کشورهای%20اسلامی%20(وظیفه%20دولتها%20در%20قبال%20تجاوز%20عراق)