ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4619

سخنرانی%20در%20جمع%20خطیبان%20مذهبی%20در%20آستانه%20ماه%20محرّم%20(سیاسی%20بودن%20احکام%20اسلام)