ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/4644

پیام%20به%20مسلمانان%20جهان%20و%20حجاج%20در%20آستانه%20عید%20قربان%20(فلسفه%20حج%20و%20رسالت%20حجاج)