ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/479

مصاحبه%20با%20مجله%20هفتگی%20«آمستردام%20نیوروو%20هلند»%20درباره%20حکومت%20اسلامی‌