ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/5643

سخنرانی%20در%20جمع%20هیات%20دولت%20و%20نمایندگان%20مجلس%20(حب%20نفس-%20دلگرم%20نمودن%20مردم)