ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6013

مصاحبه%20با%20روزنامه%20«استریت%20تایمز»%20(اوضاع%20ایران%20قبل%20و%20بعد%20از%20پیروزی%20انقلاب)