ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6158

بیانات%20در%20جمع%20مجروحان%20و%20پزشکان%20بیمارستان%20شفا%20یحیاییان%20(تجلیل%20از%20معلولان)