ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6167

سخنرانی%20در%20جمع%20فارغ%20التحصیلان%20دانشکده%20افسری%20(حفظ%20وحدت%20و%20پیروزی)