ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6247

پیام%20رادیو-%20تلویزیونی%20به%20ملت%20ایران%20درباره%20تشکیل%20جهاد%20سازندگی‌