ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6539

سخنرانی%20در%20جمع%20نمایندگان%20انجمنهای%20اسلامی%20دانش‌آموزان%20(وظایف%20انجمنها)