ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6562

پیام%20به%20ملت%20ایران%20و%20نیروهای%20مسلح%20(رعایت%20سلسله%20مراتب-%20تقدیر%20از%20رزمندگان)