ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6726

سخنرانی%20در%20جمع%20نمایندگان%20مجلس%20شورای%20اسلامی%20(وظایف%20نمایندگان%20مجلس)