ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6838

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20و%20طلاب%20مدرسه%20ولی%20عصر%20تبریز%20(نقش%20روحانیون)