ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/6848

سخنرانی%20در%20جمع%20طلاب%20حوزه%20علمیه%20اصفهان%20(لزوم%20آمیختگی%20علم%20و%20عمل)
11