ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7051

سخنرانی%20در%20جمع%20اقشار%20مختلف%20مردم%20(اعلام%20ارتداد%20مخالفین%20احکام%20ضروری%20اسلام)