ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7416

پیام%20به%20نمایندگان%20مجلس%20خبرگان%20(رهنمودهایی%20به%20نمایندگان%20خبرگان%20رهبری)