ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7759

پیام%20به%20ملت%20ایران%20به%20مناسبت%20هفته%20جنگ%20تحمیلی%20(حمایت%20ابرقدرتها%20از%20متجاوز)